lördag 11 oktober 2008

Hus för Liv, ej sjukhus, i antika Egypten

Gammal tro är ett av mina stora intressen. Det är fascinerande att se hur otroligt levande och vacker gammal filosofi kan vara. Ofta är den också mycket mångfasetterad. Dagens kristendom kommer långt på efterkälken i jämförelse, och måste ses som ett stort steg tillbaka, ett skal allena. Hur otroligt framgångsrik har inte vår kultur varit i dag utan den katolska kyrkan.

Det är främst filosofin och läkekonsten som intresserar. I senaste numret av Illustrerad Vetenskap fanns en artikel om hur otroligt avancerad farmacin var i faraonernas Egypten. Också annan medicin var framgångsrik. All filosofi byggde på magin, som var mycket utvecklad och den ädlaste av alla konster.

Medicinska institutioner, sk. Hus för Liv, fanns i det antika Egypten ända från 1 Dynastin på c. år 3000 f.Kr.. Obs. namnet. Ej Hus för Sjukdom som vi har hos oss. Man var rädd om sin hälsa på den tiden. Vid tiden för 19 Dynastin, c. 1200 f.Kr. fick arbetarna där förmåner som sjukförsäkring, pension och sjukpenning.


Solguden

Kung av Nord och Syd, Men-kau-Ra, som lever i evighet, född i himlen av Nut, maka till Seb, hans far som han älskade. Må hon, din mor bred ut sina vingar över dig och bevara dig från dina fiender, o Kung av Nord och Syd, Men-kau-Ra, som lever i evighet. Nut lade det stora Ägget, varifrån solguden kom i form av en (fågel) fenix. I form av Bennu är fenixen symbol för själavandringen och pånyttfödelsen. Ägget är symbolen för alltings början. Ur ägget utvecklades sedan matematiken, elementen, det onda och det goda.

"Thy mother Nut spreadeth herself over thee in her name of 'Mystery of Heaven,' she granteth that thou mayest be without enemies,"

Ra, far till Osiris, kastrerar sin far, ur blodet föds gudarna Ammiu. Det här är samma berättelse som då Kronos kastrerar sin far Uranus. Också annars är den grekiska och den egyptiska gudavärlden lika. Osiris är Hermes. Orsaken sägs vara att Gaias stora odjur Tyfon skrämde slag på alla gudarna då han attackerade Zeus, så de måste fly till Egypten. De flydde förklädda till sin djurform. Därför kan de egyptiska gudarna ha många olika ansikten, allt efter tillfällets allvar. Isis och Sophia kan anses vara samma gudom, kunskapens ljus, de vises sten, gudmodern. De är kärlekens och magins beskyddare, läkekonstens och pånyttfödelsens gudinnor. De ingår det heliga äktenskapet, hieros gamos, med sin manliga motsvarighet och föder det heliga barnet. Allt inskrivet i zodiaken.

Ra - gud över himlen, bocken, ögat

Seb - gud över jorden, Nut - himlavalvet, stjärnhimlen (natt)

Osiris - gud över underjorden, Isis, hans maka, Horus, det heliga barnet, ögat är som Ra´s men spegelvänt.

Shu - himlens kropp, solstrålarna som kommer ur Ra´s öga

Det finns fyra stora Egyptiska religioner, och många mindre, med överlappande mytologi, teologi och iconografi (i många gamla religioner fanns det ingen strikt lära, ex. Hindu religionsfamiljen och asatron). Alla antog en m.el.m. henoteistisk/katenoteistisk syn. Det är fel att anse dem som strikt polyteistiska som den grekiska och romerska gudavärlden. De fyra stora religionerna är:

Heliopolis Theology (Atum) Memphis Theology (Ptah) The Hermopolis theology (Thoth) Theban Theology (Amun-Ra)
Heliopolis Memphis Hermopolis Thebe

Egypten var dessutom roten till den första äkta monoteistiska religionen, dyrkan av solen eller atenism, under farao Akhenaton eller Amenhotep IV (han som gifte sig med Neferiti). Detta gjorde att han ådrog sig omgivningens vrede. En del av hans psalmer återfinns i bibeln. (Moses var en egyptier som fick sin tro från Akenaten?)


Initieringsriter

Antika Egyptens civilisation varade längre än hela den tid som vi i dag kallar 'nedskriven historia' över tre tusen år. Under dessa årtusenden utvecklade egyptierna en mångfald gudar och gudinnor, samt esoteriska färdigheter, där vi ännu i dag finner gömda sanningar.

Problemet med tolkningen av dessa gamla religioner är att kunskapen ansågs vara farlig i fel händer och den skyddades därför noga i sk. mysterier. Man måste visa att man kunde hantera kunskapen innan man fick den (initieringen). All undervisning skedde från person till person. Det här var en av orsakerna till att det skar sig mellan den katolska kyrkan och den gnostiska kyrkan. Katolikerna ville ha en allmännelig kyrka utan hemlig kunskap. Att den därigenom urvattnades brydde man sig mindre om. Kanske man insåg att detta stärkte kyrkans maktposition.

Denna rika egyptiska tradition var till största delen okänd fram till 1800-talet då hieroglyferna till sist avkodades. http://www.sacred-texts.com/egy/index.htm


De viktigaste texterna:

Pyramid Texterna Samuel A. B. Mercer, [1952].

De äldsta heliga texterna i världen, dateras tom. tillbaka till 3100 f.Kr. Begravningsritualer från de tidiga pyramiderna.

Den Egyptiska "Book of the Dead" E. A. Wallis Budge, [1895].
Mest känd, beskriver resan in i livet efter detta.

Den Egyptiska Himmel och Helvete E. A. Wallis Budge [1905]
En resa genom den nattliga sidan i Egyptens kosmos.

Vol. I: The Book of the Am-Tuat
Vol II: The Book of Gates
Vol III: The Egyptian Heaven and Hell

Liturgin för Begravningsoffer E. A. Wallis Budge [1909].
Känd som "boken om öppnandet av munnen". Innehåller ett stort utdrag ur pyramidtexterna.

Den Demotiska Magiska Papyrusen från London och Leiden F.Ll. Griffith och Herbert Thompson [1904]
En sen egyptisk magisk text, känd som 'Leydenpapyrusen.'

Gudarnas legender: De egyptiska Texterna E. A. Wallis Budge [1912]
Nyckelmyter. Innehåller De Iside et Osiride av Plutarch

Isis bördor James Teackle Dennis [1910]
Hymner till gudinnan Isis.

Egyptiernas visdom Brian Brown [1923]

Ptah-Hotep och Ke'gemini
Hermes Trismegistus, jfr. grekisk filosofi
Thoths bok

Rosetta Stenen E. A. Wallis Budge [1893, 1905]
Avkodade det antika skriftspråket, hieroglyferna.

Horapollos Hieroglyfer Alexander Turner Cory [1840]
Ett tidigare försök att förklara hieroglyferna som rena symboler. Ej framgångsrikt. Påverkade senare ockultismen.


Medicinska papyrusrullar skrivna 1000 år innan Hippokrates föddes.

Egyptisk papyrus Papyrus Ebers, en av de viktigaste medicinska antika texterna. Smith papyrus (kirurgi) och Brugsch Papyrus är andra antika texter. Papyrusen innehåller kapitel om hjärtat, preventivrådgivning, diagnos av graviditet och andra gynekologiska åkommor, tarmsjukdomar och parasiter, ögon- och hudåkommor, tandsjukdomar, kirurgi om sår och tumörer, benläkning och brännsår. Då man undersökt dokument ända från 3500 år tillbaka har man funnit bevis för att ursprunget till modern medicin ligger i det antika Egypten och inte hos Hippokrates och grekerna. Ebers papyrus innehåller 877 recept med över 700 olika droger.

Egyptian papyrus

Farmaci: "Många av de antika läkemedlen i de gamla skrifterna överlevde långt in på 1900-talet. Vissa finns faktiskt ännu i dag, fast i dag produceras den aktiva beståndsdelen syntetiskt", säger Dr Jackie Campbell, som undersökt dessa i flera år. De medicinska dokumenten som upptäcktes i mitten på 1800-talet, visade att läkarna i det antika Egypten behandlade sår med honung, resiner (kådor) och metaller. Man vet att dessa är antimikrobiella. Föreskrifterna kan bra jämföras med dagens farmacipreparat och många av dem hade terapeutisk verkan.

Som laxativ användes bl.a. bäverolja och som bulkmedel fikon och kli. Kolik behandlades med hyoscyamus, som används ännu i dag. Kummin och koriander användes mot tarmbesvär. Acacia används än i dag mot hosta och förkylning, medan aloe användes mot hudbesvär som salva och invärtes mot magbesvär och sjukdomar i mag-tarm-systemet. Så även i dag.

Vidare behandlades muskulo-skelettala störningar med massage för att stimulera blodflödet och fjäderfä för att ge värme och lindring. De använde selleri och saffran mot reumatism. I dag forskas det mycket om deras verkan som farmaceutiska medel. Används inom alternativ friskvård. Granatäppel användes för att stöta ut binnikemask och den kuren fanns i kliniskt bruk ännu för 50 år sedan. Granatäppel har en intressant historia som vi inte kan gå in på här.

Också ordet farmaci kommer från Egypten.


De dödas bok "Manifesterad i ljuset," "framkommen ur dagen," född av dagen," (i Thebes version). Själen och resan till livet efter detta.

Vissa delar av De dödas bok är äldre än 3000 år f.Kr. De äldsta delarna är lika gamla som mänskans civilisation. Det är absolut omöjligt att datera exakt. http://www.sacred-texts.com/egy/ebod/ebod03.htm

Det område som var omgivet av flest magiska ritualer var begravningen av de döda. För att man skulle få fortsatt liv efter döden trodde de att man var tvungen att bevara kroppen efter den döde. Detta skedde genom balsamering med hjälp av natron, en sorts salt.

Thoth var en mångud som spelade en viktig roll i Osiris legend och vid dömandet av de döda i Maats tempel (nedan). Thoth sades vara mäktig i kunskap och gudomligt tal. Han var uppfinnare av det talade och skrivna språket. Som böckernas härskare var han gudarnas skrivare och skyddshelgon för alla skrivare. Han erkänns som uppfinnare av astronomi, geometri och läkekonst. Thoth var jordens mätare och stjärnornas räknare, intendent och registrerare av all kunskap. Det var Thoth som ansågs ha skrivit viktiga religiösa texter som Dödsboken.

Toth, med hundhuvudet (trohet). Han har solen runt sitt huvud, en caduceus (orm) och en typ av kors (Crux Ansata).

Både korset och cirkeln var fruktbarhetssymboler, för i den antika världen ansågs att Naturens skapande, generativa krafter vara ett uttryck för gudomen. Crux Ansata kombinerar det manliga TAU med den feminina ovalen och exemplifierar principen för fortplantning, skapande av nytt liv. Är även symbol för evigt liv. Ormstaven var symbol för hans roll som rådgivare till gudarna, precis som Hermes, samt för återuppståndelsen. Ormen blev senare symbol för läkarkåren. Under antiken var ormen ett magiskt djur, som var förknippad med underjorden och det undermedvetna (den högsta kunskapen), eftersom ormen kröp fram på magen (jordenergi). Toth skyddade Horus-babyn efter mordet på Osiris. Horus dog, men återuppstod från de döda.

Hermes Trismegistus gav kunskapens ljus i de antika mysterierna i Egypten. "Han bar en smaragd på vilken fanns antecknad all filosofi, och en caduceus som symbol för den mystiska upplysningen. Hermes Trismegistus fångade Tyfon, draken av okunskap och mental, moralisk och fysisk perversion." Man tror att Hermes och Toth var en och samma gud.

Då får också en annan vanlig Ouroboros sin förklaring. En med ormen (kunskapen) och draken (okunskapen) och livets träd i mitten (elden, evigheten, evigt liv). Horus var gud för tiden. Nu och i evigheten. Hans fyra söner vaktade alla världens hörn.

Isis är en av de tidigaste och viktigaste gudinnorna i forntida Egypten. Som en bevingad gudinna representerar hon vinden. Hon betraktades som den feminina motsvarigheten till Osiris, en roll hon troligen upptog långt före gryningen av det dynastiska Egypten. Inga andra egyptiska gudomar har stått pall för tidens tand så väl som Isis. Hennes kult utsläcktes inte med de andra egyptiska gudarna utan välkomnades av grekerna och romarna, hennes tillbedjan har t o m varat till våra dagar. Isis var en stor förtrollerska, gudinnan av magi (koppen). Tillsammans med Thoth, lärde hon mänskligheten läkekonstens hemligheter. Hon var Osiris balsamerare och väktare. Hon avbildas ofta på fotändan av kistor med de långa vingarna utbredda för att skydda den döde. Dotter till Nut och Geb. Syster till Osiris, Nephtys och Seth.

Isis representerar kärlekens makt att övervinna döden. Förutom att hon uppväckte sin man och bror, Osiris, tillbaka till livet, skyddade hon dessutom Horus från en säker död. Isis bär ofta sin son Horus på armen.

Isis är samma som Ishtar, Demeter, Gaia och sedan Sophia, och i urvattnad variant jungfru Maria, men Maria har berövats sin sexualitet. Isis bar också namnen Islene, Ceres, Rhea, Venus, Vesta, Cybele, Niobe, Melissa--Nehalennia i norr, Nerthus likaså.

Ur mitten av kaos föddes Osiris, och vid hans födelse hördes en röst som sade -"Härskaren över hela jordens har fötts." Ur samma mörka och kusliga livmoder föddes Isis, ljusets drottning, och Tyfon, mörkrets ande (som övervanns av kunskapen genom Hermes Trismegistus). Jämför de nordiska gudarna Odin, Freja och Loke. Där är Loke den onda guden som skall förgöra världen.
Osiris var Suverän gud och de dödas domare. Återuppståndelsens och det eviga livets symbol. Den som försåg med fertilitet och välstånd till de levande. Osiris symboliserade naturens skapande kraft och livets oförstörbarhet. Hans hud är grön för att representera vegetation eller röd för att representera Jorden. Son till Geb och Nut. Anubis (shakalhuvud) är också hans son, förutom Horus. Dessutom hade han en varg-gudsson. Osiris var samma gud som Brahma, Mitra, Baal, Adonis, Apollo, Odin...


Själen vägs fjäderlätt

Hären av välsignade i himlen kallades Annu, och det sades att själarna till de rättvisa var där förenade med sina andliga och upplysta, glorifierade kroppar (själ+ande) och att de levde där ansikte mot ansikte med Gudomen för all evighet. OBS likheten med bibeln.

"Han som är i graven sade, bedja Du, O vägare av rättfärdighet, att visa vägen för balansen så att den skall uppnås.'" Anubis, den schakal-hövdade, testar balansen med sin tunga. Utslaget ges i form av en konsol bestående av en fjäder. På vänstra sidan av balansen står den dödes, Anis, lycka eller öde" Shai och ovantill finns ett föremål kallat mesxen med ett mänskohuvud" som förmodas ha kontakt med stället där man fötts. Bakom står gudomarna Meskhenet och Renenet: Meskhenet. Ra ersätter den mera antika Tmu.


http://www.sacred-texts.com/egy/ebod/ebod15.htmI Ani papyrus vägs hjärtat mot en fjäder för Lagen, Maat.
Själens irrfärder

"The dead man is at one and the same time in heaven, in the god's boat, under the earth, tilling the Elysian fields, and in his tomb enjoying his victuals"

Själva själsbegreppet hos egyptierna var mycket komplicerat. Man räknade med att människan hade inte mindre än 7 (9) olika själar eller själsbegrepp:
  1. REN - namnet, att känna till en persons himmelska namn är att ha makt över honom
  2. SECHEM - kraften, formen (skönheten)

  3. ACH - anden, den strålande, lysande, transformerade döda, polstjärnor som aldrig ändras, ibis eller fenix. Scarabén?

  4. BA - hjärtat, själen, kan stiga upp till himlen, paradiset, eller njuta av det jordiska livet i begravningsfesten. Fågel med mänskohuvud.

  5. KA - dubbelgångaren, individuellt ego, skapas med eller före den fysiska kroppen, armar mot skyn.
  6. CHEUET - skuggan, deltar i begravningsfesten. ett objekt som skär genom ljuset.
  7. CHAT - kvarlevorna. den fysiska kroppen, en fisk.
  8. AB - ett kärl med öron. "hjärtat", källan till goda och dåliga tankar, moraliskt medvetande, rätt och fel.

  9. SAHU - den spirituella kroppen, en kropp som har uppnått en viss grad av kunskap och kraft. kan ej fås smutsig längre.

Tyvärr känner vi inte längre till den exakta betydelsen av alla dessa själar. Det viktigaste av dessa begrepp torde vara BA - hjärtsjälen, för man avlägsnade alla inre organ ur den döda kroppen utom hjärtat. De övriga organen, lungor, lever, tarmar och magen balsamerades var för sig och lades i fyra s.k. kanoptkärl som stod under beskydd av de fyra Horussönerna För att den döde skulle kunna tala, höra och se efter döden genomförde prästerna en ceremoni som kallades "öppnandet av munnen". Den gick till så att prästen vidrörde den dödes mun, öron och ögon med ett magiskt instrument.

“Han som fortlever i alla ting” - guden Ra, avbildades som själen, Ba. Man trodde på den fortsatta existensen av BA (hjärtsjälen), KA (dubbelgångaren) och CHEUET (skuggan). Ba representerades ofta som en fågel eller en fågel med människohuvud , symboliserande de vitala principerna av mänskligt väsen. Ordet "Ba" översätts vanligtvis som "själ", men denna översättning är inte helt korrekt. En exakt översättning kan inte ges men ordet kan relateras till ett annat ord "Ba" som betyder "makt" eller "framtvingar". Ba dyker upp i det ögonblick som kroppen av en person förenas med sitt Ka, lämnandes kvarlevorna med Ka. Att detta representerades av en fågel reflekterar Bas rörlighet efter döden, när den flyger fritt omkring men kan återvända till kroppen och till offerborden för att ha tillgång till nödvändig näring. Från "En mans gräl med sitt Ba", en legend från mellersta Kungariket, får vi också lära oss att Ba även avsågs som ett slags medvetande och hade rollen som moraliskt sinne.

Khepera var en form av den uppstigande solen, och var både en typ av materia som är precis på väg att passera från inre (implicita) världen till yttre världen och bli levande, samt en död kropp som håller på att brista ut i ett nytt, strålande liv. Han avbildas som en mänska med en skalbagge till huvud. Scarabén var hans typ och emblem under antiken, för den troddes uppstå av sig själv (genom att avla sig själv). Myriader av skalbaggar och scarabéer fanns i gravkamrarna i Egypten och i Grekland.

Ouroboros, tidens början och slut.

Från Kleopatras anteckningar Chrysopoeia, betyder ”The all is one”. OBS halva ormen mörk, halva ljus, motsvarar yin & yang-begreppet, motsättningarna. Ouroboros är en symbol för Tiden, varifrån Visdom (Sophia) kommer. Pånyttfödelsen, livets träd, början och slutet.


Magin

Viktigaste kunskapen i antika Egypten. Hela det fornegyptiska samhället genomsyrades av magiska föreställningar och någon gräns mellan magi religion fanns ej. Magin användes främst som ett försvarssystem, och utövades på alla nivåer i samhället. Farao och staten skulle genom magiska ritualer skyddas från angrepp utifrån. I templen genomfördes dagliga magiska ritualer av prästerna. Genom att vidröra statyer och målningar med magiska redskap trodde man att man magiskt kunde aktivera dessa.

Många magiker var läkare och kunde bota sjuka med en handpåläggning, som Jesus. I bibeln berättas också om Simon Magus, magikern som tävlade i trollkonster med Jesus och Paulus. En annan trollkunnig egyptier omtalas också.
De gamla egyptierna har tillskrivits underbara, magiska krafter och djupa andliga insikter. De har också fått stå som upphovsmän till både Tarot-kortleken och delar av Gamla Testamentet. Alla magiska böcker var författade av Thoth och kom inom den västerländska magin att identifieras som Hermes Trismegistus, Hermes den trefaldigt store.

Leydenpapyrusen innehåller magiska formler till hjälp för de flesta situationer i en människas liv. Där finns formler för att vinna en kvinnas kärlek, olika sätt att bota sjukdom på, formler att på magisk väg tillskansa sig rikedom, m.m.

Historier och legender om trollkarlar är många i den egyptiska litteraturen, den mest namnkunnige torde vara Imhotep, farao Djosers chefsarkitekt och hovmagiker. Han var konstruktören bakom Djosers berömda trappstegspyramid i Sakkara som byggdes omkring 2700 f.Kr. I senare tid kom det att bildas en kult kring Imhoteps person, i Nya Riket 1557-1080 f.Kr. hällde skrivarna lite vatten på marken innan de började skriva, som en tribut till sin mästare Imhotep. Grekerna kom att identifiera honom som Askleipos - läkekonstsguden - flera århundraden efter hans död.

Blod och andra kroppsvätskor hade stor betydelse inom den egyptiska magin. Man trodde att blodet från gudinnan Isis skyddade magikern från alla ondskefulla attacker och hindrade envar från att utsätta honom för ondska. Vissa träd och plantor tillskrevs gudomliga egenskaper, så förknippade man t.ex. sykomoren med gudinnan Isis, magins beskyddarinna. Även papyrusväxten, lotusblomman och linet tillmättes magiska egenskaper. Man vördade även den psykodeliskt verksamma alrunan. I Leydenpapyrusen finns ett recept på en dekokt innehållande alruna, bolmört samt murgröna. Dekokten sades få en man att sova i två hela dagar, frågan är väl om han överhuvudtaget vaknade. Vitlök trodde man hade förmågan att stänga munnen på ormar och skorpioner, varför man gärna hade ett knippe vitlök inne i sina hus.

Magi betraktades i Egypten som en exakt vetenskap i sin högsta form, hemligheten om dess utövande avslöjades bara för det högsta prästerskapet. Prästerna var i det forntida Egypten både trollkarlar och präster, de hade att tillse att de dagliga magiska ritualerna utfördes vid templen och att gravoffer utfördes till de dödas ära och fortlevnad i dödsriket.

Världsägget

Den ursprungliga modellen till världsägget finns i Veda, där ägget representerar “rummet” eller alltings ursprung (det, essens). Alla möjligheter finns inom DET och vid utandning skapas världen, vid inandning förstörs världen. Därför finns det ingen skapare utom universum, skapelsen sker inom universum. Det är den kvinnliga aspekten av den skapande Brahman som skapar världen efter en illusion, maya, de sju världarnas evolution. Skaparguden är Vishnu, vilket är det närmaste vår egen Gud vi kan komma. Vishnu kommer och går, vartefter Brahm andas. Brahman är androgyn. www.teosofiskakompaniet.net. I följande skrifter skall jag närmare gå in på teorier om materians skapelse, både under antiken och i dag. Elementläran och elementarfysiken. De är mycket starkt besläktade.REINCARNATION = The Cycle of Necessity. Universums fostervatten (germ), skvalpande inom Skapelsens ägg, etablerade världen och generationerna genom tre "gestalter". Det formade sakernas själ enligt virvlar/kraft (Virtue), sakernas kroppar enligt skönhet (Beauty) och de lagarenligt vilka själar och kroppar uppehålls enligt nödvändigheten (Necessity). Tillsammans utgör de arbetet (Work) som kallas det goda (the Good).

Den grundläggande rörelsen sker av The One mot de Två och från deras summa bildas triaden. Triangeln är skelettet i Universum, och hela diversiteten av livet vilar på en trefaldig grund. Den komplicerade manifestationsordningen kan få den okunnige att förlora det oförändrade TRE ur sikte. TRE är den vises GUD. Pythagoras var elev till Zoroaster och lärjunge till Brahmanas [Indien]. Phytagoras talserie bygger på denna filosofi.De egyptiska vingarna är en symbol som finns över portarna till många egyptiska palats och tempel. Också faraos huvudbonad har den. Den föreställer de tre gudarna i egyptisk treenighet. Vingarna, ormarna och solskivan är tecken för Ammon, Ra och Osiris.

Egypten var smältdegel för hela den antika världen, där alla, också erövrarna, blev egyptier.

Och liksom Jeremia, redan har sagt – att Babylon (Kaldonien) var den ursprungliga källan varifrån alla dessa system har kommit, så är också slutledningarna från de mest insatta historikerna i dag. Än i dag kan vi se storheten i en kultur som existerade i över 3000 år i nästan oförändrad form. De mäktiga stentemplen i Luxor och pyramiderna vid Gize lär stå kvar i ytterligare några tusen år som en påminnelse om ett otroligt religiöst och gudsfruktigt folk. Låt mig avsluta med några ord ur Ptah-hoteps visdomsbok från omk. 2500 f. Kr. "Låt inte ditt hjärta bliva övermodigt för ditt vetandes skull tag lärdom av den okunninge såväl som den vise Vetandet vet inga gränser, ingen konstnär når fulländning". Det är fantastiskt så kunniga forntidens vise män var.

Litteratur

Egyptians, not Greeks were true fathers of medicine http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-05/uom-eng050907.php

Torsten Bodekull, EGYPTISK MAGI, egypmagi.htm

Egyptisk vetenskap av Patrik Wallin, www.arkeologi.uu.se/egy/infosv/egy11.pdf

Hippocrates : works ; translated by Francis Adams. The full-text of Hippocrates' works. The text has been taken from the Francis Adams translation of the works (London, 1849). The individual texts are accessible via a table of contents and are available as single Web pages. Alternatively, the entire text of the works may be downloaded as a compressed file (ZIP format).
http://etext.library.adelaide.edu.au/h/h7w/

http://etext.library.adelaide.edu.au/h/hippocrates// hela filen

Alchemy Web site and virtual library http://www.levity.com/alchemy/ contains over 100 megabytes of information and is divided into over 1300 sections containing over 2000 images and 200 complete alchemical texts. Nyare alkemi http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/alchimie.htm

Medicina antiqua ancient Greek and Roman medicine.contains a selection of essays including selections from Galen's On the Natural Faculties. The announcements section provides news relating to scholarships and research in ancient medical history. http://www.medicinaantiqua.org.uk/

I swear by Apollo Physician... : Greek medicine from the Gods to Galen Greek medicine, through concentrating on principle figures such as Galen, Aristotle, Hippocrates and Dioscorides. The sections give brief biographical portraits of each of these individuals, along with images of their works and other miscellany. These features can all be clicked onto and enlarged for closer examination. There is also a timeline and brief bibliography of works for further reading.
http://www.nlm.nih.gov/hmd/greek/index.html

Egyptian Book of the dead The full-text of the Egyptian Book of the dead or Papyus of Ani, has been transcribed as part of the Internet Sacred Texts Archive, a freely available archive of electronic texts about religion, mythology, legends and folklore. The book is available as a sequence of web pages which can be browsed by section and includes a detailed introduction to Egyptian practices.
http://www.sacred-texts.com/egy/ebod/

The Asclepion introductory pages and links to the development and characteristics of early medicine. Focused on the ancient civilizations of Greece, Mesopotamia and Egypt,essays and bibliographies on disease and medical treatment http://www.indiana.edu/~ancmed/intro.HTM

http://www.indiana.edu/~ancmed/egypt.HTM Indiana University: Medicine in Ancient Egypt

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_medicine

http://www.hom.ucalgary.ca/Dayspapers2001.pdf Pharmacological practices of ancient Egypt, Michael D. Parkins, 10th Annual Proceedings of the History of Medicine Days, 2001, 341 sid.